Naturbruk på VG1 og programfagene som følger på VG2 passer deg som har følgende interesser:

  • Natur og miljø
  • Samspillet mellom menneske og dyr
  • Maskiner og motorisert redskap
  • Jordbruk
  • Skog & Skogbruk
  • Friluftsliv, jakt og fiske
  • Glad i å bruke kropp og hode