Hva er NATURBRUK?

Naturbruk er et utdanningsprogram for deg som liker teoretiske og praktiske utfordringer. I Viken har vi skoletilbud for deg som ønsker å fordype deg i følgende retninger på videregående skole:

 • Landbruk og gartnerinæring
 • Skogbruk
 • Hest- og dyrefaget

Samtlige av disse programfagene på VG 2 krever at du først har gått på VG1 Naturbruk. I løpet av VG 1 starter mye av fordypningen mot de aktuelle programfagene på VG2.

Undervisningen på Naturbruk foregår ofte i det største og beste «klasserommet» av dem alle:

 • I skogen med motorsag og digre skogsmaskiner.
 • På hesteryggen langs jordekanter eller skogsbilveier i full galopp.
 • I en traktor kjørende på et jorde.
 • I fjøset med levende husdyr som skal stelles og fores.
 • Inntil kuer som skal melkes.
 • I full trening med egen hund eller andre spennende dyr.
 • På jakt i skogen.
 • Og mye mye mer..

Dette kan du oppnå om du velger naturbruk:

 • Fagbrev som skogmaskinoperatør, skogsoperatør, agronom, dyrefaglært eller hestelært
 • Studiekompetanse for videre utdanning på universitet/høyskole
 • Du kan oppnå en uslåelig kombinasjon av fagbrev og studiekompetanse

Her kan du gå på Naturbruk i Viken: